Politica de confidențialitate

Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal este extrem de importantă pentru FintechOS SRL, companie cu sediul in Oregon Park, Bulevardul Pipera numarul 46D-46E-48, Cladirea B, Etaj 4, Sector 2, Bucuresti, Romania, nr. de inregistrare in Registrul Comertului J40/14655/2017, Cod Unic de Inregistrare RO38120136, e-mail office@fintechos.com.

 

Această procedură privind prelucrarea datelor cu caracter personal este actualizată periodic. Ori de câte ori vom face o modificare, o vom afișa pe site-ul FintechOS, la pagina https://fintechos.com/privacy-policy/

 

Obiectivul procedurii

 

În această informare, explicăm modul în care procesam, inclusiv colectăm, utilizam si protejam datele dumneavoastra cu caracter personal, atunci cand intrati în contact cu FINTECHOS SRL(in cadrul evenimentelor, in persoană, prin mijloace de comunicare scrise sau in online).

 

Acest document și procedura inclusa au rolul de a informa cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, in aplicarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016, privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor/„GDPR”).

 

Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm?

 

Datele cu caracter personal pe care le colectăm și modul în care le colectăm pot varia în funcție de felul în care interacționați cu FintechOS SRL.

 

In contextul în care participați sau confirmați participarea la actiuni/evenimente organizate de FintechOS SRLși în funcție de specificul fiecărui eveniment/fiecărei acțiuni, putem colecta urmatoarele date cu caracter personal (denumite in continuare „date personale”):

 • numele si prenumele;
 • adresa de corespondență;
 • adresa de e-mail;
 • numarul de telefon;
 • imaginea dumneavoastră din fotografiile si filmarile realizate in cadrul desfasurarii actiunilor/evenimentelor organizate.

 

Când colectăm date cu caracter personal?

 

Este posibil să colectăm date cu caracter personal atunci când:

 • vă înregistrați ca participant și/sau participați la evenimentele/acțiunile organizate de FintechOS SRL;
 • vă abonați la buletine informative, alerte sau alte servicii oferite de noi;
 • ne contactați prin diverse canale sau ne solicitați informații în legătură cu serviciile FintechOS SRL;
 • vizitați sau navigați pe site-ul nostru;
 • ați acordat permisiunea altor societăți, cum ar fi partenerii noștri comerciali sau asociații noștri, precum și unor terți furnizori sau contractanți ai noștri, să facă schimb de informații cu noi cu privire la dvs;
 • atunci când datele dvs. cu caracter personal sunt publice.

 

De ce prelucram aceste categorii de date?

 

Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime, ca de pildă (listă ne-exhauastivă):

 • pentru a vă identifica prin intermediul mijloacelor de comunicare;
 • in scopuri de marketing.

 

Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna fie pe executarea contractelor incheiate cu FintechOS SRL, pe nevoia de a respecta o obligatie legala, pe interesul nostru legitim sau un interes public major sau, dupa caz, pe consimtamantul dumneavoastră, dacă vi l-ați manifestat în acest sens.

 

FintechOS SRLprelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal astfel:

 • pentru a vă contacta, confirma și înregistra participarea dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de FintechOS SRL:

o Motiv: Furnizarea datelor dumneavoastra cu caracter personal este necesara pentru a vă contacta în scopul confirmării prezenței dumneavoastră la acțiuni/evenimente organizate de FintechOS SRL. Refuzul furnizarii datelor poate avea drept consecinta imposibilitatea confirmării accesului dumneavoastră la acțiuni/evenimente.

 • pentru a desfășura actiuni de comunicare/promovare a FintechOS SRL:

o Motiv: Prelucrarea datelor dumneavoastra in acest scop are la baza consimtamantul dumneavoastra (Art. 6 alin. 1 lit. (a) GDPR). Puteti sa retrageti acest consimtamant oricand.

 

Pentru ce perioadă prelucrăm datele cu caracter personal?


Ca regulă generală, FintechOS SRL, va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal atat cat este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare mentionate mai sus, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile de FintechOS SRL. La cerere, puteti obtine informatii suplimentare despre termenele de pastrare aplicabile datelor dumneavoastra cu caracter personal.

În cazul în care va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea datelor in scop de marketing, FintechOS SRL, va inceta prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal in acest scop, fara insa a afecta prelucrarile desfasurate pe baza consimtamantului exprimat de catre dumneavoastra inainte de retragerea acestuia.

 

Cu cine împărtășim datele cu caracter personal? 


Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, FintechOS SRL, poate dezvalui datele dumneavoastra catre parteneri, catre terte persoane sau entitati care sprijina FintechOS SRL, in desfasurarea obiectivelor sale si/sau ale activitatilor sau evenimentelor la care participați sau confirmați participarea, ori catre autoritatile publice centrale/locale, in urmatoarele cazuri exemplificativ enumerate:

 • pentru transmiterea de comunicari comerciale de marketing, in conditiile si limitele prevazute de lege;
 • atunci cand dezvaluirea datelor cu caracter personal este prevazuta de lege.

 

Către cine putem transfera datele cu caracter personal? 


In contextul prelucrarilor de date nu transferam datele dumneavoastra cu caracter personal in afara Romaniei. În situații cu caracter unic, excepțional, nerepetitiv, este posibil să transferăm date cu caracter personal doar in state apartinand Spatiului Economic European (SEE) sau statelor carora li s-a recunoscut un nivel adecvat printr-o decizie a Comisiei Uniunii Europene. Este, de asemenea, posibil să transferăm datele cu caracter personal si in alte state decat cele de mai sus, daca transferul se realizeaza in baza unor garantii adecvate, conform prevederilor GDPR. De asemenea trebuie sa aveti in vedere ca imaginile cu dvs. afisate pe site-uri sau publicate pot fi vazute in intreaga lume si nu doar in Romania si ca exista posibilitatea ca unele state sa nu ofere acelesi nivel de protectie pentru datele cu caracter personal precum legislatia nationala si europeana.

 

Care sunt drepturile dumneavoastră?


In conditiile prevazute de legislatia in materia prelucrarii datelor cu caracter personal, in calitate de persoane vizate, beneficiati de urmatoarele drepturi:

 1. Dreptul de acces: puteti obtine oricând de la FintechOS SRL, confirmarea ca prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si informatii privind specificul prelucrarii, cum ar fi:
 2. scopul;
 3. categoriile de date cu caracter personal prelucrate;
 4. destinatarii datelor; d. existenta dreptului de rectificare, stergere sau restrictionare a prelucrarii. Acest drept va permite sa obtineti gratuit o copie a datelor cu caracter personal prelucrate, precum si contra-cost orice copii suplimentare.
 5. Dreptul de rectificarea datelor: puteti sa ne solicitati sa modificam datele dumneavoastra cu caracter personal incorecte ori, dupa caz, sa completam datele care sunt incomplete;
 6. Dreptul la stergere: puteti solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand: a. acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le prelucram; b. v-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal si noi nu le mai putem prelucra in baza altor temeiuri legale; c. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii; d. datele cu caracter personal trebuie sterse conform legislatiei relevante;
 7. Retragerea consimtamantului puteti sa va retrageti oricand consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe baza de consimtamant;
 8. Dreptul de opozitie: va puteti opune oricand prelucrarilor pentru scop de marketing, precum si prelucrarilor bazate pe interesul legitim al FINTECHOS SRL, din motive care tin de situatia dumneavoastra specifica;
 9. Restrictionare: puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra cand contestati corectitudinea datelor cat timp se verifica exactitatea datelor in cauza, precum si in alte situatii prevazute de Art. 18 din GDPR;
 10. Dreptul la portabilitate: puteti sa ne solicitati, in conditiile legii, sa furnizam datele dumneavoastra cu caracter personal intr-o forma structurata, utilizata frecvent si care poate fi citita in mod automatizat. Daca ne solicitati acest lucru, putem sa transmitem datele dumneavoastra cu caracter personal unei alte entitati, daca este posibil din punct de vedere tehnic;
 11. Drepturile aferente deciziilor automate: veti beneficia de garantii adecvate pentru deciziile automate care se iau cu privire la dumneavoastra. În special, veti avea dreptul: a. sa va exprimati punctul de vedere cu privire la respectiva decizie automatizata; b. să solicitați o reevaluare a deciziei, in baza unei interventii umane; c. sa contestati decizia automatizata.

 

Dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere: aveti dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a prelucrarii datelor in cazul in care considerati ca v-au fost incalcate drepturile:

 

Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sct. 1, 010336 Bucuresti, Romania anspdcp@dataprotection.ro

 

Pentru exercitarea drepturilor mentionate în prezenta procedură, pentru orice fel de intrebari sau lămuriri suplimentare despre aceasta sau dacă doriti sa va exercitati drepturile dumneavoastra in calitate de persoana vizata, ne puteti contacta folosind urmatoarele date de contact:

 

FintechOS SRL, cu sediul Oregon Park, 46D-46E-48 Pipera Road, B Building, 4th Floor, District 2, Bucharest, Romania, e-mail office@fintechos.com

 

 

Politica de confidenţialitate şi utilizarea cookie-urilor

 

Introducere

 

FintechOS SRL, incluzand filialele sale (denumite colectiv „FintechOS”) se angajează să vă protejeze intimitatea. Această politică de confidenţialitate detaliază pașii pe care îi urmăm pentru a vă proteja informațiile personale atunci când vizitați site-urile noastre, sau când utilizați o aplicație online care are legătură cu această politică de confidenţialitate. Politica de confidenţialitate acoperă, de asemenea, informațiile pe care le primim atunci când ne contactați (de exemplu, pentru a trimite un comentariu sau o întrebare sau pentru a căuta asistență pentru unul dintre produsele sau serviciile noastre). Aceasta descrie informațiile personale pe care le colectăm, scopurile pentru care folosim astfel de informații și alegerile noastre cu privire la utilizarea lor. Pașii pe care îi luăm pentru a vă proteja informațiile personale și modul în care vă puteți revizui și corecta informațiile dvs. personale sunt de asemenea acoperite. Accesând site-urile noastre sau furnizând informațiile dvs. atunci când ne contactați, sunteți de acord cu practicile de colectare și utilizare a informațiilor descrise în această politică de confidențialitate.

 

În sensul acestei politici, „informații personale” înseamnă informații care identifică o anumită persoană, cum ar fi numele, adresa poștală, adresa de e-mail sau numărul de telefon. Atunci când alte informații, cum ar fi alegerile de buletine informative prin poștă electronică, achizițiile de produse sau preferințele produselor de consum, sunt asociate cu informații personale, aceste alte informații devin deasemenea informații personale.

 

Ce informaţii colectăm

 

Informații colectate direct de la dvs.

 

În general, puteți vizita site-urile FintechOS fără a introduce informații personale. Pe anumite pagini, vă putem solicita informații personale pentru a furniza un serviciu sau a efectua o tranzacție pe care ați solicitat-o. De asemenea, puteți să ne furnizați anumite informații personale atunci când ne contactați (de exemplu, cu un comentariu, o solicitare sau o solicitare de asistență în cazul clienților). Informațiile personale pe care le colectăm sau le primim pot include:

 

 • detalii de contact, cum ar fi numele, titlul, numele companiei / organizației, adresa de e-mail, numărul de telefon și adresa fizică;
 • informații despre compania dvs. și despre funcția pe care o ocupaţi;
 • preferințele dvs. de marketing prin e-mail;
 • informații financiare (inclusiv informații despre cărți de credit sau de cont);
 • informații, cum ar fi naționalitatea și țara de reședință, care ne permite să determinăm eligibilitatea dvs. în temeiul reglementărilor privind controlul exporturilor pentru a primi informații despre anumite tehnologii;
 • informații utilizate pentru a personaliza și facilita utilizarea site-urilor noastre, inclusiv datele de conectare și informații tehnice;
 • solicitări sau comenzi pentru produsele și serviciile noastre;
 • informații care ne ajută în identificarea produselor și serviciilor care îndeplinesc cel mai bine cerințele dvs.;
 • informații privind înregistrarea evenimentului;
 • feedback de la dvs. despre site-urile noastre și despre produsele și serviciile noastre în general.

 

Nu aveți obligația de a furniza oricare dintre aceste informații, dar dacă nu faceți acest lucru, este posibil să nu vă putem furniza serviciul solicitat sau să vă finalizați tranzacția.

 

Informații colectate automat

Colectăm informații despre vizita dvs. pe site-urile noastre, inclusiv paginile pe care le vizualizați, numărul de octeți transferați, link-urile pe care le accesaţi, materialele pe care le accesați și alte acțiuni întreprinse în cadrul site-urilor companiei FintechOS. Este posibil să combinăm aceste informații cu informațiile dvs. personale și să utilizăm informațiile combinate în conformitate cu această politică de confidențialitate. De asemenea, colectăm anumite informații standard pe care browserul dvs. le trimite pe fiecare site pe care îl vizitați, cum ar fi adresa IP, tipul și capabilitățile browserului, limba, sistemul de operare, data și ora accesării site-ului și a site-ului pe care le-ați conectat la unul dintre site-urile noastre. Nu combinăm aceste informații standard cu alte informații personale.

 

Cum utilizăm informațiile colectate

 

Servicii și tranzacții. Folosim informațiile dvs. personale pentru a furniza servicii sau a efectua tranzacții pe care le-ați solicitat, incluzând, dar fără a se limita la, furnizarea de informații despre produsele sau serviciile FintechOS, înregistrarea produselor cumpărate, procesarea comenzilor, tratarea cererilor de garanție, înlocuirea manualelor de produs. Pentru a vă oferi o experiență mai consistentă în interacțiunile cu FintechOS – inclusiv, dar fără a se limita la, învățarea modului în care interacționați și utilizați produsele și serviciile FintechOS; dezvoltarea și gestionarea produselor, serviciilor și asistenței clienților; și vă oferă informații despre produsele și serviciile FintechOS care vă interesează – informațiile colectate de site-urile noastre pot fi combinate cu informațiile pe care le colectăm sau le achiziționăm prin alte mijloace.

 

Ameliorarea site-ului și a produselor. Putem folosi informațiile personale pentru a efectua analize de afaceri sau pentru a îmbunătăți calitatea afacerii noastre, a site-urilor noastre și a produselor sau serviciilor FintechOS (inclusiv produse sau servicii noi) sau pentru a face site-urile noastre mai ușor de utilizat, eliminând necesitatea introducerii în mod repetat a aceloraşi informații sau a personalizării site-urilor noastre în funcție de preferințele sau interesele dvs. speciale.

 

Comunicații. Putem folosi informațiile dvs. personale pentru a vă informa despre produsele sau serviciile FintechOS de care sunteţu interesat și pentru a vă trimite sondaje privind utilizarea produselor și serviciilor dvs. Puteți renunța la primirea informărilor promoționale de la noi, contactând-ne utilizând informațiile de contact enumerate în această politică de confidențialitate. În plus, fiecare comunicare prin e-mail trimisă include un link de dezabonare, care vă permite să opriți livrarea acestui tip de comunicare. Dacă alegeți să vă dezabonați, vă vom elimina din bazele de date în termen de 10 zile lucrătoare.

 

Cereri de angajare. În legătură cu o cerere de angajare, ne puteți furniza informații despre dvs., cum ar fi un CV. Putem folosi aceste informații în cadrul FintechOS în scopul luării în considerare a angajării. Dacă cererea dvs. nu are succes, vom păstra informațiile pentru examinare ulterioară pentru o perioadă limitată de timp, cu excepția cazului în care ne solicitaţi să nu facem acest lucru.

 

Pe lângă utilizările enumerate mai sus, putem folosi informațiile pe care le-am colectat pentru a detecta, preveni și răspunde la fraude, încălcări ale proprietății intelectuale, încălcări ale legii sau alte utilizări incorecte ale site-urilor.

 

Utilizarea cookie-urilor şi a semnalizatoarelor web

 

Fișierele cookie sunt fișiere text care conțin cantități mici de informații care sunt descărcate pe hard disk sau în memoria browserului dvs. atunci când vizitați unul dintre site-urile FintechOS. Cookie-urile sunt utile deoarece ajută la aranjarea conținutului și aspectului site-urilor noastre și ne permite să recunoaștem acele computere sau alte dispozitive care au fost pe site-urile noastre înainte. Cookie-urile au multe funcţionalităţi cum ar fi capacitarea site-urilor noastre să-și amintească setările de preferință și ne ajută să îmbunătățim gradul de utilizare și performanța pentru o experiență superioară în utilizarea acestora.

 

Site-urile noastre pot conține și imagini electronice cunoscute sub numele de semnalizatoare web – uneori numite gif-uri cu un singur pixel – care ne permit să numărăm numărul de utilizatori care au vizitat anumite pagini. Putem include semnalizatoare web în mesajele de poștă electronică promoționale sau în buletinele de știri pentru a determina dacă mesajele au fost deschise și au fost acționate.

 

Categorii de cookie-uri

 

Tipurile de cookie-uri care pot fi folosite pe site-urile FintechOS pot fi puse în 1 din 4 categorii: Strict Necesare, Performanță, Funcționalitate și Profilare și Publicitate.

 

 1. Cookie-uri strict necesare

Aceste cookie-uri sunt esențiale, deoarece vă permit să navigaţi pe site-urile noastre și să utilizați funcțiile acestora, în special în legătură cu căutările de informații și plasarea comenzilor. Fără aceste cookie-uri, serviciile pe care le-ați solicitat nu pot fi furnizate. Aceste cookie-uri nu adună informații despre dvs. care ar putea fi utilizate pentru marketing sau amintirea locului în care ați fost pe internet. Un exemplu de cookie strict necesar este un „cookie de coș de cumpărături”, care este folosit pentru a vă aminti produsele pe care doriți să le cumpărați atunci când adăugați produse în coșul dvs. de cumpărături sau continuați cu checkout.

 

 1. Cookie-uri de performanță

Aceste cookie-uri colectează informații despre modul în care utilizați site-urile noastre, de exemplu care pagini sunt accesate cel mai des sau dacă primiți mesaje de eroare de la anumite pagini. Aceste cookie-uri colectează numai informații anonime, care sunt utilizate pentru a îmbunătăți funcționarea site-urilor noastre. Aceste module cookie nu sunt folosite pentru a vă viza cu publicitate online. Fără aceste cookie-uri nu putem afla cum funcționează site-urile noastre și nu putem face îmbunătățiri relevante care să ajute experiența dvs. de navigare.

 

 1. Cookie-uri de funcţionalitate şi profilare

Aceste cookie-uri permit site-urilor noastre să stocheze informațiile pe care le furnizați, cum ar fi preferințele de limbă. și să stocheze informații tehnice utile pentru interacțiunile dvs. cu site-urile noastre. De exemplu, ele își amintesc ID-ul de utilizator și elementele din profilul dvs. de utilizator. De asemenea, acestea vă asigură că experiența dvs. folosind site-urile și eforturile de marketing ale FintechOS sunt relevante pentru dvs. Acestea pot fi, de asemenea, folosite pentru a furniza serviciile pe care le-ați solicitat, cum ar fi vizionarea unui videoclip sau comentarea unui blog. Informațiile pe care aceste cookie-uri le colectează pot fi anonime și nu pot urmări activitatea dvs. de navigare pe alte site-uri web. Fără aceste cookie-uri, un site web nu poate să-și amintească opțiunile pe care le-ați realizat anterior sau să vă personalizați experiența de navigare. De exemplu, folosim un modul cookie pentru a stoca preferințele dvs. de limbă, ceea ce ne permite să vă prezentăm rezultatele căutării de produse în limba corectă și să folosim un cookie pentru a stoca opțiunea dvs. privind aspectul bannerului de informații pe care îl afișăm. Acest cookie ne va ajuta să ne amintim alegerea dvs. cu privire la apariția banner-ului de informații atunci când vizitați ulterior același site.

 

 1. Cookie-uri publicitare

 

Aceste cookie-uri pot fi folosite pentru a difuza anunțuri care sunt mai relevante pentru dvs. și interesele dvs. Ele pot fi, de asemenea, utilizate pentru a limita timpul de vizualizare a reclamelor, precum și pentru a ajuta la măsurarea eficacității campaniilor publicitare. Deși aceste cookie-uri pot să vă urmărească vizitele pe alte site-uri web, de obicei nu știu cine sunteți. Fără aceste cookie-uri, anunțurile online pe care le întâlniți vor fi mai puțin relevante pentru dvs. și interesele dvs.

 

Aveți posibilitatea de a accepta sau de a refuza cookie-urile. Majoritatea browserelor de internet acceptă automat cookie-urile, dar de obicei puteți modifica setările browserului pentru a refuza cookie-urile sau pentru a vă anunța când un cookie este plasat pe computerul dvs. Dacă alegeți să refuzați cookie-urile, este posibil să nu puteți experimenta pe deplin caracteristicile site-urilor FintechOS sau ale altor site-uri pe care le vizitați.

 

Utilizarea sistemelor de analiză. FintechOS folosește analiza standard a industriei pentru a urmări vizitele pe site-urile noastre. Aceste analize sunt furnizate de Google Analytics și Adobe Analytics. Informațiile generate de cookie-uri despre utilizarea site-urilor dvs. (inclusiv adresa IP) vor fi transmise și stocate de Google și Adobe pe serverele din Statele Unite. Google și Adobe vor folosi aceste informații pentru a evalua utilizarea site-urilor dvs., pentru a compila rapoarte privind activitatea site-ului web pentru operatorii de site și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea site-ului web și de utilizarea internetului. Google și Adobe pot, de asemenea, să transfere aceste informații unor terțe părți, în cazul în care acest lucru este cerut prin lege sau în cazul în care aceste părți terțe procesează informațiile în numele Google sau al Adobe. Google și Adobe nu vor asocia adresa IP cu alte date deținute de Google și Adobe.

 

Semnalele „Do-Not-Track” și mecanismele similare

 

Unele browsere web pot transmite semnale „do not-track” către site-urile cu care comunică utilizatorul. Datorită diferențelor în ceea ce privește modul în care browserele web includ și activează această funcție, nu este întotdeauna clar dacă utilizatorii intenționează să transmită aceste semnale sau chiar dacă sunt conștienți de ele. Există în prezent un dezacord, inclusiv printre participanții la organizațiile implicate în stabilirea standardelor de internet, cu privire la ceea ce ar trebui să facă site-urile internet atunci când primesc astfel de semnale. În prezent, FintechOS nu ia măsuri ca răspuns la aceste semnale. Dacă și când un standard final va fi stabilit și acceptat, FintechOS va reevalua modul de reacție la aceste semnale.

 

Dezvăluirea informațiilor dvs. personale

 

Cu excepția celor descrise mai jos, informațiile personale pe care le colectăm despre dvs. prin intermediul site-urilor noastre, sau pe care ni le furnizați atunci când ne contactați, nu vor fi distribuite în afara companiei FintechOS fără permisiunea dvs.

 

Divulgarea către furnizorii de servicii. FintechOS contractează alte companii pentru a furniza servicii în numele nostru, cum ar fi găzduirea de site-uri web, trimiterea de informații, efectuarea de sondaje, procesarea tranzacțiilor, analizarea site-urilor noastre și efectuarea de analize pentru a îmbunătăți calitatea afacerii noastre, site-urile noastre și produsele FintechOS. Furnizăm acestor companii numai acele elemente ale informațiilor personale de care au nevoie pentru a furniza eficient aceste servicii.

 

Divulgarea către distribuitori. În răspunsul la o solicitare făcută de dvs., este posibil să vă împărtășim informațiile personale cu companiile care distribuie produsele noastre. În aceste cazuri, furnizăm acestor companii numai acele elemente ale informațiilor dvs. personale de care au nevoie pentru a răspunde solicitării dvs. Acestor companii și angajaților lor le este interzis să utilizeze aceste informații personale pentru orice alt scop. În unele cazuri, vă putem solicita permisiunea de a distribui informațiile dvs. la distribuitori în scopuri de marketing. Cu toate acestea, nu vom împărtăși informațiile dvs. în scopuri de marketing decât dacă v-am obținut consimțământul expres în acest sens.

 

Dezvăluirea în legătură cu tranzacțiile. În legătură cu anumite tranzacții, putem divulga unele sau toate informațiile dvs. personale instituțiilor financiare, entităților guvernamentale și companiilor de transport maritim sau serviciilor poștale implicate în îndeplinirea tranzacției.

 

Dezvăluiri legate de achiziții sau cesiuni. Pot apărea situații în care, din motive strategice sau de altă natură, FintechOS decide să vândă, să cumpere, să fuzioneze sau să reorganizeze întreprinderile în unele țări. O astfel de tranzacție poate implica divulgarea de informații cu caracter personal cumpărătorilor potențiali sau reali sau primirea de vânzători de informații cu caracter personal. Putem divulga informațiile pe care le păstrăm în legătură cu dvs. în măsura în care este în mod rezonabil necesar pentru a continua negocierea sau încheierea unei fuziuni, achiziții sau vânzări a tuturor sau a unei părți din activele FintechOS. Este practica FintechOS de a căuta o protecție adecvată pentru informații în aceste tipuri de tranzacții.

 

Dezvăluirea din alte motive. Putem divulga informații personale dacă este necesar sau autorizat să facem acest lucru prin lege sau în bună credință că astfel de acțiuni sunt necesare pentru a respecta cerințele legale sau cu procedurile legale care ne sunt oferite, pentru a ne proteja și apăra drepturile sau proprietatea sau situații urgente, sau pentru a proteja siguranța personală a oricărei persoane.

 

Securitate

 

FintechOS se angajează să protejeze securitatea informațiilor dvs. personale. Utilizăm o varietate de tehnologii și proceduri de securitate pentru a vă proteja informațiile personale împotriva accesului, utilizării sau dezvăluirii neautorizate. De exemplu, stocăm informațiile personale pe care le furnizați pe sisteme informatice cu acces limitat. Pentru site-urile la care vă conectați, este responsabilitatea dvs. să vă asigurați securitatea parolei și să nu dezvăluiți aceste informații altor persoane. Când navigaţi pe un site sau navigaţi dintr-un site în alt site care utilizează același mecanism de conectare, vă verificăm identitatea cu ajutorul unui cookie criptat plasat pe sistemul dvs.

 

Revizuirea informațiilor personale

 

În unele cazuri, puteți să examinați și să corectați informațiile personale furnizate prin site-urile noastre accesând pagina pe care ați furnizat informațiile. În toate cazurile, puteți face o solicitare de examinare și corectare a informațiilor dvs. personale colectate prin intermediul site-urilor noastre, sau puteţi să le furnizați atunci când ne contactați, sau puteţi să cereți companiei FintechOS să nu mai folosească informaţiile vechi, contactând-ne folosind datele de contact enumerate mai jos. Este posibil să luăm măsuri pentru a vă verifica identitatea înainte de a vă oferi acces la informațiile dvs. personale. Ne puteți ajuta să păstrați exactitatea informațiilor dvs., notificându-ne orice modificare a adresei dvs. de poștă electronică, a numărului de telefon sau a adresei de e-mail.

 

Consimțământul la transferurile internaționale de informații cu caracter personal

 

Informațiile personale pe care le colectăm pe site-urile noastre sau pe care ni le furnizați atunci când ne contactați pot fi trimise în Statele Unite sau în orice altă țară în care FintechOS sau agenții sau furnizorii săi își păstrează facilitățile. De asemenea, putem stoca și procesa informațiile de acolo. Deși legile care protejează informațiile personale din aceste țări pot să difere de legile în care locuiți, vom lua măsuri rezonabile pentru a vă asigura că vă este protejată confidențialitatea. Folosind site-urile noastre sau contactând-ne și oferindu-ne informațiile dvs., sunteți de acord cu transferul datelor în afara țării dvs.

 

Informații despre copii

 

FintechOS nu colectează cu bună știință informații de la copii și nu adresează prin produsele şi serviciile sale copii.

 

Legături către alte site-uri

 

Site-urile noastre pot conține linkuri către alte site-uri web, cum ar fi partenerii FintechOS și filialele de vânzări, organizații profesionale și guvernamentale sau publicații. De asemenea, facem trimitere la furnizori terți care găzduiesc, întrețin și exploatează programe de formare on-line. Deși încercăm să conectăm numai site-uri web care împărtășesc standardele noastre și respectul pentru confidențialitate, nu suntem responsabili pentru conținutul, securitatea sau practicile de confidențialitate folosite de alte site-uri web.

 

Aplicarea acestei politici de confidențialitate / Contact

 

Dacă aveți întrebări referitoare la această declarație sau la utilizarea informațiilor dvs. personale, vă rugăm să ne contactați utilizând informațiile de contact enumerate mai jos. Vom răspunde în cel mai scurt timp posibil.

Adresa :

FINTECHOS SRL

CUI RO38120136 Reg. Com. J40 / 14655/2017

Parcul Oregon, 46D-46E-48 Pipera Road, clădirea B, Etajul 4, Sector 2, București, România

 

Modificări la această declarație de confidențialitate

 

FintechOS poate ocazional să actualizeze această politică de confidențialitate. Când o vom face, vom revizui data „ultima actualizare” din partea de sus și de jos a declarației de confidențialitate. Dacă facem orice schimbări semnificative în modul în care colectăm, folosim și / sau împărtășim informațiile personale pe care le colectăm prin intermediul site-urilor, vă vom anunța prin trimiterea unui e-mail la ultima adresă de e-mail pe care ne-ați furnizat-o și / sau anunțând în mod proeminent anunțul privind modificarea politicii de confidenţialitate.